Langt flere kommuner ba om hjelp fra Røde Kors i desember