Det er styret i Nasjonalforeningen for folkehelsen som har vedtatt å legge ned driften neste sommer, skriver Hallingdølen.

Allerede fra mandag opphører den ordinære driften, mens Tubfrim trekker sitt siste sukk etter 95 års drift først til sommeren.

Endringen i postvanene til folk gjør at det sendes stadig færre brev med frimerker. Denne trenden har vedvart i flere år og i fjor fikk Tubfrim inn bare 20 prosent av den mengden frimerker de fikk inn i 2000.

– Den store reduksjonen i mengden av frimerker gjør at vi ikke kan forvente overskudd. Vi kan derfor ikke forsvare driften hvis det går av oppsparte midler, sier daglig leder Kåre Myro til avisen.

Han lover at landets frimerkesamlere skal kunne få kjøpe sine siste frimerker fra Tubfrim på et opphørssalg.

Tubfrim ble grunnlagt i 1928 og overskuddet gikk til barn som var rammet av tuberkulose, som på den tiden var en av de hyppigste dødsårsakene i Norge. Etter hvert som tuberkulose ble utryddet ble overskuddet kanalisert til helse- og trivselsfremmende tiltak for barn og unge.

Til sammen har Tubfrim delt ut over 26 millioner kroner til slike tiltak.