Lørdag og søndag ble det registrert henholdsvis 50 og 4 nye søknader.

Siden begynnelsen av 2022 har 76.074 personer søkt om kollektiv beskyttelse i Norge. Dette tallet inkluderer personer med annet statsborgerskap enn ukrainsk, og det inkluderer ikke ordinære asylsøkere. 74.436 av søknadene har blitt innvilget.

Nesten alle som får innvilget kollektiv beskyttelse, er ukrainske statsborgere. Ved årsskiftet hadde vel 200 personer med andre statsborgerskap fått beskyttelse. Dette er stort sett flyktninger fra andre land som hadde asyl i Ukraina før 2022.