Krigen i Ukraina, europeisk sikkerhet og grønn omstilling var noen av temaene under møtet mellom Støre og Attal.

Dette var første gang de to statsministrene møttes.

– Norges forhold til Frankrike er basert på høy grad av tillit, respekt og åpenhet. Frankrike er en sentral aktør i utformingen av EUs politikk, og det er viktig for oss å ha god kontakt med våre franske allierte, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Frankrike er blant Norges viktigste partnere i Europa. Norge og Frankrike har et bredt samarbeid innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk, næringsliv, hav, klima og det grønne skiftet, skriver regjeringen på sine nettsider.