Mandag og tirsdag ble det registrert henholdsvis 101 og 111 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere.

Til nå i 2022 har det kommet 30.853 søknader fra ukrainske asylsøkere til Norge. Blant dem er 14.703 kvinner, 6.152 menn og 9.998 barn.