– Når granskingen av årsakene til at Tretten bru kollapset er klar, vil vi gjøre grundige undersøkelser om det samme kan skje med tilsvarende bruer som vi har ansvar for, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

De fem bruene som fylkeskommunen har ansvar for, ble inspisert i sommer. Det skal også gjennomføres en inspeksjon etter visuelle skader i nærmeste framtid, opplyser Skinnes.