Støre: Støtte til religiøse skoler har fungert godt