UDI får ny instruks for å stanse statsborgerskap til terrorister