Riksrevisjonen er kritisk til oljevernberedskapen i nord