Årsaken er at legdommeren, legesekretær Anne-Lise Strømme Chermiti, er part i en sivil rettssak der hun bruker en advokat som er kontorkollega av Jan Helge Andersens forsvarer Ben Fegran.

– Vi er i gang med å finne en erstatter, bekrefter Jørn Ree, sorenskriver i Mandal og settedommer for Baneheia-saken til Fædrelandsvennen. Han innrømmer at mulige habilitetsproblemer burde vært grundigere undersøkt på forhånd. Det vil om kort tid bli utpekt en ny kvinnelig legdommer. Fegran tok selv opp forholdet med sorenskriver Ree for kort tid siden.

– Det kan bli beskyldninger om et for tett forhold. Vi vil ikke komme i den situasjon at det blir habilitetsproblemer, sier Fegran.

Hovedforhandlingen begynner i Kristiansand byrett 23. april.