Trondheim skulle få sin første biskop på ti år – sykemeldt før innsettelse