Oslo kommune til innbyggerne: – Hold ut. Gjør det for Oslo