Oslo universitetssykehus ber ansatte fra Nordre Follo holde seg hjemme – utsetter behandlinger