FHI: R-tallet på 1,4 i Oslo i februar – smitten sannsynligvis økende