«Forsvaret, Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg og Forsvarets forskningsinstitutt ønsker å kommunisere åpent og troverdig om vårt bidrag til å nå Norges klimamål og veien til bærekraftig omstilling», skriver Forsvaret i en pressemelding.

Videre skriver de at de ønsker å skape tillit ved bruk av åpen og troverdig kommunikasjon.

Grønnvaskingsplakaten består av ti prinsipper og har som mål å forebygge såkalt grønnvasking. Det er organisasjonen Skift, samt flere miljøvernorganisasjoner, som står bak plakaten.

I henhold til plakaten forplikter virksomheter seg blant annet til å være «ærlige og etterrettelige» og «varsomme med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel dersom man selv ikke har tatt reelle grep».

Grønnvasking er en form for villedende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som grønnere og bedre enn den faktisk er når det gjelder påvirkning på klima, natur, dyr og mennesker.