Arbeidsgiveransvaret for sykepenger reduseres til fem dager