Nav: 5.200 personer fikk permitteringsvarsel i forrige uke