Regjeringen vil ha en evaluering av egen pandemi-håndtering