Kim Friele hedres med begravelse på statens bekostning