Mange redaktører har opplevd at eierne har grepet inn i redaksjonelle prosesser