Norge har tre milliarder grantrær. Likevel importerer vi 300 000 juletrær fra skogfattige Danmark

foto