Opposisjonen vil forlenge koronaordninger til høsten