Oppretter telefonsenter for å begrense importsmitte og mutert virus