Nav utbetalte 38,3 milliarder kroner i ytelser i forbindelse med koronakrisen i fjor