Riksadvokaten ble ikke orientert om trygdeskandalen fordi saken kunne bli offentlig kjent