For mens 641 personer hadde blitt tvangsreturnert fra Norge i årets første tre måneder i fjor, er antallet 554 på samme tid i år. Det er en nedgang på 15 prosent, opplyser politiet.

Av dem som ble tvangsutsendt i mars er 59 ilagt én eller flere straffereaksjoner, noe som tilsvarer 27 prosent, opplyser politiet. Hittil i år er 183 personer med straffereaksjoner uttransporter fra Norge, mot 166 i samme periode i fjor.

De fleste som ble uttransportert forrige måned er imidlertid asylsøkere, eller mennesker som omfattes av Dublin-avtalen, og først har søkt asyl et annet sted.

Totalt 17 mindreårige var blant dem som ble uttransportert i mars, men alle reiste sammen med foresatte.

I årets første tre måneder har det blitt returnert flest borgere av Ukraina (83), etterfulgt av Romania (33), Syria (31), Litauen (24) og Kina (22). I mars var de fleste som ble sendt ut av Norge med tvang statsborgere fra Romania, Litauen og Polen