Rapporten: Breivik er selvopptatt og dysfunksjonell