Folkehjelpen spørrende til fjerning av bistandsminister