Regjeringen vil gjeninnføre kollektiv søksmålsrett