Høyre om klimarapport: Tid for handling, ikke krangling