– Fiskeridirektoratets vurdering er at publikums uaktsomme atferd og manglene etterfølgelse av anbefalingene fra myndighetene kan sette liv og helse i fare, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nadia Jdaini i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Fiskeridirektoratet er ute i Oslofjorden med et patruljefartøy for å følge med på situasjonen. De er i dialog med politiet og veterinær for å diskutere nye tiltak.

– Vi sonderer nå ytterligere tiltak, der avliving kan være et reelt alternativ, sier Jdaini.

Direktoratet på utkikk fant Freya hvilene mellom to vannscootere på en brygge i indre Oslofjord torsdag kveld.

Siste mulighet

Hvalrossen Freya har de siste månedene vært på øst- og vestsiden av Oslofjorden. Hun ble observert i Kragerø 12. april og ble for alvor kjendis et par måneder senere da hun tok seg til rette og slappet av i flere fritidsbåter.

Til NTB presiserer Jdaini at avliving av Freya er siste mulighet.

– Da må det være fare for liv og helse for mennesker og dyret. Situasjonen vurderes også ut ifra et dyrevelferdsperspektiv, sier hun.

– Vi ser at det nå er manglende etterlevelse av anbefalingene om å holde avstand. Vi vurderer at situasjonen bærer mer preg av at mennesker kan komme til skade.

Et annet tiltak som vurderes, er flytting av dyret, men Jdaini kan ikke si noe om hvor hvalrossen eventuelt vil ende opp.

– Hold avstand

Anbefalingene fra myndighetene har hele tiden vært at man bør holde seg unna hvalrossen for å unngå at den blir stresset. Jdaini gjentar enda en gang denne oppfordringen og sier at det har vært flere farlige situasjoner på badeplassen Kadettangen i Bærum denne uken.

– Vi har observasjoner av at folk kan finne på å kaste gjenstander etter henne, sier hun.

De har også dokumentert at folk bader med hvalrossen, og at de oppsøker den ved vannkanten, sammen med barna sine, for å ta bilder.

– Det er snakk om til dels store folkemengder i alle aldre, der samtlige helt tydelig går bort fra gjeldende anbefalinger om å holde avstand. Det at hvalrossen har blitt en attraksjon, eskalerer behovet for ytterligere tiltak. Vår største frykt er at mennesker kan bli skadd, sier Jdaini.