Kraftig bedret Hydro-resultat – men venter usikkerhet