Jensen: Et budsjett godt tilpasset den økonomiske situasjonen