Nedgang skyldes mindre bygging av skip og plattformer