Lagmannsretten reduserte straffen til overgrepsdømt tannlege