Ørland slås sammen med Bjugn, og Vikna, Leka, Nærøy og Bindal blir slått sammen, skriver Aftenposten tirsdag kveld. Det betyr, etter det Adresseavisen har grunn til å tro, at stortingsflertallet også har bestemt seg for å slå sammen Åfjord og Roan.

De fire partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF, er ifølge både Aftenposten og VG enige om kommunereformen. Men Kristelig Folkeparti tar dissens når det gjelder tvang, ifølge Aftenposten.

Roan og Ørland

Mandag var Fosen-ordførerne i møte med kommunalminister Jan Tore Sanner. Han var da klar på at verken Ørland eller Roan bør stå alene etter 2020. De ordførerne Adresseavisen har vært i kontakt med etter møtet med kommunalministeren, var usikre på om det betyr sammenslåing av de fire kommunene Roan, Åfjord, Bjugn og Ørland. eller om det betydde sammenslåing mellom Roan og Åfjord til én kommune og Bjugn og Ørland til en annen. Nå ser det ut til å bli det siste.

Ordførerne reiste hjem fra Oslo med forståelse av at Stortinget kom til å vedta tvang på Fosen.

Fosen-floka

Det har vært vanskelig for kommunene på Fosen å bli enige. Etter mange forsøk på frivillige løsninger, endte det opp med at Bjugn og Åfjord var enige om sammenslåing, mens Roan og Ørland ble stående alene igjen på hver sin kant. Da ørlendingene i folkeavstemning i mai 2016  sa nei til Bjugn, vendte Bjugn seg til Åfjord der begge kommunene gjensidig sa ja til hverandre. Det førte igjen til at Roan ble stående alene. Roan ville gjerne slå seg sammen med Åfjord, men ikke med Bjugn.

Nå skal altså stortingsflertallet være enig, lenge før kommunalministeren og regjeringen kommer med sin innstilling.

Speedbehandling i Stortinget

Årsaken til at Stortinget «speedbehandler» kommunereformen er at stortingsflertallet ønsker å imøtekomme utålmodige kommuner og ordførere som har bedt om en avklaring på om de blir slått sammen med nabokommunen(e) eller ei, skriver Aftenposten.

Det gjelder også kommuner som har frivillige positive vedtak, men som avventer endelig klarsignal fra Stortinget.

Dette skjer selv om kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og Regjeringen ennå ikke er ferdig med sin proposisjon om saken. Den vil, etter det Aftenposten får opplyst, foreligge før påske.

Ifølge avisen skyldes hastverket at de fire partiene ønsker å gjøre seg ferdig med den omstridte reformen i god tid før valget.

LES MER OM KOMMUNEREFORMEN HER