Lavere salgspriser på aluminium og økte faste kostnader trekkes fram blant årsakene til resultatnedgangen. Lavere kostnader på råmaterialer trakk resultatet opp, skriver selskapet i en børsmelding.

Også konsernets totale driftsinntekter gikk tilbake fra samme periode i fjor, Resultatet før skatt endte så vidt over 3 milliarder kroner, ned fra 4,2 milliarder i første kvartal i fjor.

Mindre etterspørsel etter aluminium fra byggebransjen, og redusert produksjon av elbilproduksjon i Europa har hatt negativ effekt.

– Til tross for at svakere markedsforhold påvirker resultatene, ser vi tegn til positiv utvikling i det makroøkonomisk bildet og inntektsdriverne mot slutten av året. Hydro er godt posisjonert til å kapitalisere på en forventet økt etterspørsel etter aluminiumprodukter, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Hydro har et omfattende program for å redusere sine CO2-utslipp. Økt produksjon av resirkulert aluminium og overgang til andre former for energi påvirker også resultatet.

– Hydro Alunorte har begynt å bruke naturgass, noe som styrker lønnsomheten og bidrar til Hydros mål om avkarbonisering, skriver selskapet i børsmeldingen.