- Jeg har forstått det sånn som at det er avgjort, selv om det ikke er skrevet kontrakt. Vi er positive, vi vil ta vår del av ansvaret i den flyktningkrisen vi nå ser. Men det er klar at det vil være innbyggere her som er skeptiske. Det er en stor befolkningsøkning på et lite sted, sier ordfører Jan Håvard Refsethås (Sp) i Holtålen kommune.

Transittmottaket er tenkt i Løvåsen leir, en militærleir i Haltdalen, ca. 100 km sør for Trondheim og 50 km nord for Røros. Leiren består av et stort administrasjonsbygg, tre internat og noen tekniske bygg.

Les også: Flykningene strømmet på - Regjeringen kuttet

Les også: Venter 10 000 enslige asylsøkerbarn

- Vil bli utfordringer

Ordføreren ser at det vil komme utfordringer:

- I tillegg til transittmottaket skal vi også ta imot våre aller første flyktninger. Vi skal ta imot ti eritreere og fire syrere, og den første kommer allerede på torsdag. Vi har fått en flyktningkoordinator på plass og mener vi skal klare dette fint, sier Refsethås.

Tirsdag kveld er det folkemøte i Ålen i forbindelse med bosetting av flyktninger. Transittmottak er ikke tenkt som et tema her.

Her kan du lese om hvordan flyktninger integreres

- Bra sted for transittmottak

UDI Midt-Norge sier de jobber med å få i land avtalen i Holtålen.

- Det er en veldig egnet boligmasse. Vi har en svært god dialog med kommunen her, sier regiondirektør Rune Vordahl i UDI Midt-Norge.

Han regner med at en avgjørelse blir tatt i løpet av uka eller neste.

- Bør ikke et transittmottak ligge mer sentralt?

- Dette er veldig tilgjengelig med tog og buss, sier Vordahl.

Link er operatør

Driftsoperatør Link har en intensjonsavtale om å kunne ta over leiren rundt den 20. november. I tilbudet til UDI har de satt oppstart til 1. desember.

- Vi er i veldig god dialog med kommunen, jeg møtte ordfører, rådmann og flyktningkonsulent i går, sier daglig leder Hallstein Saunes i Link.

Han beskriver anlegget som fantastisk.

- Det er veldig funksjonelt og av god standard. Ved opprettelse av transittmottak blir det også en vesentlig arbeidsplass i Holtålen kommune, sier daglig leder.

Tett på skytefelt

Ifølge ordføreren i Holtålen ble den samme lokaliteten i sommer vurdert som sted for ordinært asylmottak.

- Da ble det vurdert at det ikke var heldig med et skytefelt så tett på stedet. Nå mener de at skytefeltet ikke brukes så veldig mye. Det går vel greit så lenge militæret er flinke med å annonsere når feltet skal brukes, sier ordfører Refsethås.

Link mener det er uproblematisk med skytefeltet:

- I sommer var det snakk om et ordinært mottak med lengre botid for beboerne. Nå er det transittmottak med mye kortere oppholdstid. Erfaringsmessig er skytefeltet sjelden i bruk. Vår oppfatning er skytefeltet uansett ikke påvirker bruken som mottak, sier Saunes.

Ifølge ordføreren er kommunen forespeilet en tidsramme på seks måneder pluss tre pluss tre måneder.

Et transittmottak er et sted hvor asylsøkere oppholder seg den første tiden etter at de har kommet til Norge. Her bor de i noen uker eller lengre tid, og her kan de blant annet bli registrert av politiet, få helseundersøkelse og eventuelt gjennomføre asylintervju.0

Er du opptatt av situasjonen for de mange som er på flukt? Les kollega Åge Winges fortelling fra tre intense dager med syrere på vei fra Ungarn til Tyskland. (Pluss)

foto
Ordfører Jan Håvard Refsethås (Sp) i Holtålen Foto: GEIR TØNSET, Adresseavisen
foto
- Det er en veldig egnet boligmasse. Vi har en svært god dialog med kommunen her, sier regiondirektør Rune Vordahl i UDI Midt-Norge. Foto: Jens Petter Søraa