Nobeldagen starter med fredsprisfest for barna

foto