Fylkesleder i Vestfold KrF mener abortdemonstrasjon taler for Solberg