Skjerpede tiltak på Haugalandet for å stanse økende smitte