Telenor: Store deler av mobiltrafikken oppe igjen i vestlandskommuner