Påstand om fire og et halvt års fengsel for sykepleier