Widerøe sikret 450 millioner kroner i statlig lånegaranti