Det førte til at også Tyskland, Nederland og Belgia, som alle har amerikanske atomvåpen på sitt territorium, også sluttet seg til som observatører, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding torsdag.

Selv om Norsk Folkehjelp mener at Norge bør undertegne og ratifisere forbudstraktaten, gir de regjeringen skryt for at den er først ut i Nato til å melde seg som observatør til statspartsmøtet.

Selv om de fire Nato-landene alle sammen understreket at de ikke vil undertegne og ratifisere forbudstraktaten fordi Nato bygger sin sikkerhet på atomvåpen, sa de at de ønsker samarbeid med landene bak forbudstraktaten.

Natos offisielle linje – som også Norge har sluttet seg til – er likevel at alliansen er mot forbudstraktaten fordi den er uforenlig med Natos atomavskrekking. Nato har gjentatte ganger erklært at Nato vil forbli en atomvåpenallianse så lenge atomvåpen eksisterer.