Seks kyr må avlives etter at de falt ned i møkkakjeller