Studie: Blanding av vaksiner kan gi flere symptomer

foto