Et langt liv uten arbeid: – Det er f… meg ingen ting å trakte etter

Uføre Lill-Ann Slåttli (49) «datt ut» allerede på ungdomsskolen og har ingen håp om å komme seg i jobb. En reform skulle gjøre det lettere å kombinere uføretrygd med arbeid, men andelen i jobb står bom stille.