Ber om etterforskning av norsk-pakistansk organisasjon