UiB vil kjøpe PR-tjenester – medieprofessor kritisk